Colors (rənglər) – İngilis dili kolleksiyası

Ingilis dilində rənglər fiqurları istənilən maqnitli sahəyə yapışır.

“Uşaqlar üçün ingilis dili” seriyası sözlərin istifadə təyinatını anlamağı öyrədir, rənglərin ingilis dilində adları qeyd olunur. Məhsul lövhədə maqnit köməyi ilə yığılır. Həm baxçalar, həm də övladları ilə məşğul olan valideynlər üçün nəzərdə tutulub.

Üstünlükləri:

– Maqnit köməyi ilə lövhəyə yapışdırılır

– Dil öyrənməyə kömək edir

– Uşaqları hər şeyi bilmək həvəsi ilə inkişaf etdirir

Description

İçindəkilər:

– 11 rəng

– 11 yazı

Toplam: 22 maqnitli fiqur

Lövhəyə (və ya istənilən dəmir səthə) yapışır.