Puzzle bizə və övladlarımıza necə təsir göstərir?

Puzzle bizə və övladlarımıza necə təsir göstərir?

Puzzle əyləncə və oyun növü olaraq son vaxtlar məşhurluğunu artırmaqda davam edir. Bunun səbəbi puzzle oyuncaqlarının öz məğzi ilə böyük və kiçiklərdə təzad yaratmasıdır. Puzzle – bir yarışdır, tapmacadır və sənin bu tapmacanın açmasını tapa bilib-bilməyəcəyinlə bağlı meydan oxuyur. Məhz buna görə də bir çox yaşlı insanlar ailə ilə istirahətdə puzzle yığmağa üstünlük verir, öz

countinue reading
Əylənərək öyrənmək? Azərbaycanda ilk dəfə!

Əylənərək öyrənmək? Azərbaycanda ilk dəfə!

Oyunlar kimi oyuncaqlar da uşaq və yaşlı nəsil üçün bir çox məqsədlərə xidmət edir. Yaşlı nəsil üçün oyuncaqlar nəinki əyləncə, həmçinin zehni təlim rolunu oynayır. Məktəbyaşlı uşaqlar üçün təlim oyuncaqları adətən puzzle, başsındıran məsələlərdən ibarət olur. Qeyd edək ki, uşaqların böyümə prosesində ətraf mühitin dərk olunmasında oyuncaqların, ümumiyyətlə oyunun vacib rolu var. Oyuncaqlar uşaqların həyatdakı

countinue reading