fbpx

E-mailinizi qeyd edin 10% endirim kuponu əldə edin

Əylənərək öyrənmək? Azərbaycanda ilk dəfə!

Oyunlar kimi oyuncaqlar da uşaq və yaşlı nəsil üçün bir çox məqsədlərə xidmət edir. Yaşlı nəsil üçün oyuncaqlar nəinki əyləncə, həmçinin zehni təlim rolunu oynayır. Məktəbyaşlı uşaqlar üçün təlim oyuncaqları adətən puzzle, başsındıran məsələlərdən ibarət olur. Qeyd edək ki, uşaqların böyümə prosesində ətraf mühitin dərk olunmasında oyuncaqların, ümumiyyətlə oyunun vacib rolu var. Oyuncaqlar uşaqların həyatdakı oxşarlıqları aşkarlamasına, daha sağlam böyüməsinə, səbəb nəticə əlaqəsinin, münasibətlərin dərk olunmasına və gələcəkdə onlara lazım olacaq bacarıqlara yiyələnməsinə kömək edir. Azərbaycanda oyuncaq istehsalı demək olar…
ƏTRAFLI

Bizim partnyorlar